CZ | EN

Oblast účetní, daňová a auditorská

 

Společnost MATINATA s.r.o. v této oblasti nabízí:


Vedení účetnictví (daňová evidence, podvojné účetnictví)
Vedení účetnictví úpadců pro insolvenční správce
Vedení komplexní personální a mzdové agendy, skladová evidence
 Kontrolní činnost, rekonstrukce účetnictví
Zpracování daňových přiznání na všechny druhy daní
Zajištění odkladu podání daňového přiznání daňovým poradcem, služby auditora
Vyhledání a zaškolení kvalitní účetní
Vyhotovíme za Vás výkazy pro finanční úřady, ČSSZ a zdravotní pojišťovny
Zastupujeme klienty při jednání se státními úřady a při daňových kontrolách

Expertní poradenství pro krizové řízení

Každá společnost, podnik, firma se může kdykoliv z různých důvodů ocitnout v úpadku. Společnost

MATINATA s.r.o. nabízí klientům expertní poradenství pro krizové řízení společnosti

formou návrhů řešení takovýchto krizových situací.

 

Dále se naše společnost zabývá:
Likvidací a fúzí společností
Finančními službami v pohledávkových vztazích, odkoupením a postoupením pohledávek a převzetím závazků
Mimosoudním vymáháním pohledávek

Podnikatelské poradenství

Společnost MATINATA s.r.o. provádí:


Změny ve statutu společnosti
Založení společnosti jakékoliv právní formy
Transformace společnosti v jakoukoliv právní formu
Reengeering firemních procesů (zpracování ekonomických, personálních,

IT analýz a navržení opatření vedoucí ke zvýšení kvality)

Zajištění kvalitního právního servisu
Zpracovávaní ekonomických projektů, finančních analýz a vnitřních

auditů hospodaření podnikatelských subjektů

Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ